icon-close icon-webshop icon-facebook
CampEngelsk er et fagligt og motiverende univers, hvor eleverne kan træne færdigheder inden for temaerne sprogligt fokus, lytning og læsning.
Hvad er CampEngelsk?

CampEngelsk træner elevernes sproglige færdigheder og under træningen møder de korte instruktionsfilm og sproglige regler, der støtter og udvikler sprogbrug og sprogforståelse. Alle opgaver er formuleret og struktureret med udgangspunkt i Fælles Mål.

Adaptivt læremiddel

Et adaptivt læremiddel betyder, at opgaverne tilpasser sig til elevens individuelle niveau.

A Piece of Cake eller Pit Stop?

CampEngelsk er et supplement til den daglige undervisning og kan kombineres direkte med grundbogssystemerne A Piece of Cake og Pit Stop.