icon-close icon-webshop icon-facebook
CampEngelsk er et fagligt og motiverende univers, hvor eleverne kan træne færdigheder inden for sproglig opmærksomhed såsom lytning, læsning og grammatik.
Hvad er CampEngelsk?

CampEngelsk træner elevernes sproglige færdigheder og under træningen møder de korte instruktionsfilm og sproglige regler, der støtter og udvikler sprogbrug og sprogforståelse. Alle opgaver er formuleret og struktureret med udgangspunkt i Fælles Mål.

CampEngelsk til mellemtrinnet

CampEngelsk til mellemtrinnet er et fuldt adaptivt læremiddel, der tilpasser opgaverne til elevens individuelle niveau.

Den adaptive motor analyserer konstant elevens svar og giver præcis de opgaver, eleven er klar til – og på den måde, som eleven lærer bedst.

Det betyder, at eleven træner på sit eget faglige niveau og hele tiden bliver hjulpet videre i den rigtige retning og i det rigtige tempo. Undervejs bliver eleverne hjulpet med vigtige sproglige regler og hints.

CampEngelsk til udskolingen

Med CampEngelsk til udskolingen kan du som lærer følge dine elevers resultater og give dem mulighed for at træne de sproglige områder, de har svært ved.

Eleverne bliver undervejs hjulpet med vigtige sproglige regler og hints. Svarer eleven forkert, gives der grundig feedback, som eleven kan bruge fremadrettet.

CampEngelsk til udskolingen gør dine elever klar til afgangsprøven. De trænes bl.a. i brugen af ordbog, sproglige faldgruber som udsagnsordenes bøjninger og møder opgaver, der er direkte inspireret af dem, de møder til prøven i 9. klasse.

CampEngelsk er udviklet af forfatterne Cathrine Høffner og Lise Schmidt.

A Piece of Cake, Pit Stop eller Engelskportalen?

CampEngelsk er et supplement til den daglige undervisning og kan kombineres direkte med grundbogssystemerne A Piece of Cake og Pit Stop eller med Engelskportalen.